Što su kemikalije

Sukladno Zakonu o kemikalijama („Narodne novine“ br. 150/05, 53/08, 49/11) kemikalije su tvari i smjese. Tvari su kemijski elementi i njihovi spojevi u prirodnom stanju ili dobiveni proizvodnim postupkom, uključujući i dodatke (aditive) koji su nužni za održavanje njihove stabilnosti te nečistoće koje proizlaze iz proizvodnog postupka, ali isključujući otapala koja se mogu izdvojiti bez utjecaja na stabilnost tvari i promjene njezinog sastava, a smjese su smjese ili otopine koje su sastavljene od dviju ili više tvari.

Nove obveze za hrvatske tvrtke nakon ulaska u EU