Popis ovlaštenih pravnih osoba za mjerenje i predviđanja buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

temeljem Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine", br. 30/09, 55/13, 153/13) i Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke ("Narodne novine", br. 91/07)