Poziv Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

Dana 21. rujna 2022. godine Ministarstvo zdravstva objavljuje Poziv Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević za dostavu projektnih prijedloga za investiciju C5.1. R1-I3, koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
Poziv je dostupan na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi