Poziv Europske izvršne agencije za zdravstvo i digitalizaciju (HaDEA) na podnošenje prijedloga za istraživanje raka u okviru programa Obzor Europa Cluster 1 (Health)
Okvirni program financiranja za istraživanje i inovacije otvoren je 24. svibnja 2022. godine s trajanjem do 07. rujna 2022. godine.
 


Informacije o istome dostupne su putem poveznice Pozivi za istraživanje raka Horizon Europe (europa.eu).