Svjetska banka

Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – zajam 9127-HR
 
Dana 02. srpnja 2020. između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisan je Ugovor o zajmu za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva.
Ukupna vrijednost projekta iznosi: 183,9 mln EUR
Datum zatvaranja: 30. lipnja 2024. godine.
 
Projekt se sastoji se od 2 komponente:
Komponenta 1 je namijenjena oporavku nakon potresa i obnovi (165,56 mln EUR - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja), u okviru koje će se obnoviti i odabrane zdravstvene ustanove stradale u potresu;

Komponenta 2 je namijenjena nadzoru i pripravnosti javnog zdravstva (13,79 mln EUR - Ministarstvo zdravstva). Ova komponenta usmjerit će se na otkrivanje i potvrdu novooboljelih, praćenje kontakata, sposobnosti evidentiranja i izvješćivanja te nadzor. Također, pružit će se potpora zdravstvenom sustavu u planiranju pripravnosti za pružanje optimalne medicinske skrbi, održavanje nužnih usluga u zajednici i minimiziranje rizika za pacijente i zdravstvene djelatnike, djelomično i osposobljavanjem osoblja zdravstvenih ustanova i radnika na prvoj crti o mjerama ublažavanja rizika te osiguranjem potrošnog materijala i opreme za buduća izvanredna stanja.


Temeljem propisanih procedura Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje za Okvir za upravljanje okolišnim i socijalnim pitanjima (eng. Environmental and Social Management Framework) za komponentu 1 i 2, dok je za Okvir za upravljanje okolišnim i socijalnim pitanjima za komponentu 2 provedeno javno savjetovanje i od strane Ministarstva zdravstva.

Javno savjetovanje provedeno je u razdoblju od 5. siječnja 2021. do 22. siječnja 2021. objavom dokument ESMF za komponentu 1 i dokumenta ESMF za komponentu 2 na službenim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, te objavom dokumenta ESMF za komponentu 2 na službenim stranicama Ministarstva zdravstva.
Tijekom trajanja javnog savjetovanja prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogle su se dostaviti e-mailom i poštom nadležnim Ministarstvima ili upisati u knjigu primjedbi koja je bila izložena uz dokumentaciju u prostorijama oba Ministarstva tijekom uredovnog radnog vremena.

U sklopu javnog savjetovanja dana 21. siječnja 2021. održano je i javno predstavljanje navedenih dokumenta putem virtualnog javnog konzultacijskog sastanaka.
Konačna verzija dokumenta ESMF za komponentu 2 objavljena je na našim stranicama.


Poziv na javno savjetovanje – Kontrolna lista za upravljanje okolišnim i socijalnim pitanjima (eng. Environmental and Social Management Checklist) – nabava dekontaminacijskih i izolacijskih šatora
 
Dana 02. srpnja 2020. između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisan je Ugovor o zajmu za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2020_08_4_28.html). 
Ukupna vrijednost projekta je 183,9 mln EUR, a datum zatvaranja je 30. lipnja 2024. godine.
 
Projekt se sastoji se od komponente 1 koja je namijenjena oporavku nakon potresa i obnovi (165,56 mln EUR- nadležno Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine), u okviru koje će se obnoviti i odabrane zdravstvene ustanove stradale u potresu, te komponente 2 koja je namijenjena nadzoru i pripravnosti javnog zdravstva (13,79 mln EUR- nadležno Ministarstvo zdravstva).
Ova komponenta usmjerit će se na otkrivanje i potvrdu novooboljelih, praćenje kontakata, sposobnosti evidentiranja i izvješćivanja te nadzor. Također, pružit će se potpora zdravstvenom sustavu u planiranju pripravnosti za pružanje optimalne medicinske skrbi, održavanje nužnih usluga u zajednici i minimiziranje rizika za pacijente i zdravstvene djelatnike, djelomično i osposobljavanjem osoblja zdravstvenih ustanova i radnika na prvoj crti o mjerama ublažavanja rizika te osiguranjem potrošnog materijala i opreme za buduća izvanredna stanja.
 
U okviru podkomponente 2.2 Pripravnost javnog zdravstva planirana je nabava dekontaminacijskih i izolacijskih šatora za bolnice na području Republike Hrvatske koje imaju objedinjeni hitni prijem.  Prije raspisivanja postupka nabave, a sukladno propisanim procedurama Međunarodne banke za obnovu i razvoj Ministarstvo zdravstva je u obvezi na javno savjetovanje objaviti Kontrolnu listu za upravljanje okolišnim i socijalnim pitanjima (eng. Environmental and Social Management Checklist) za navedeni postupak nabave.
 
Javno savjetovanje za Kontrolnu listu za upravljanje okolišnim i socijalnim pitanjima (eng. Environmental and Social Management Checklist)  provedeno je od 15. studenog 2021. godine do 29. studenog 2021. godine objavom dokumenta na web stranicama Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Konačna verzija dokumenta objavljena je na našim stranicama i stranicama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.